Thuis in personeel

Personeel neemt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom zeggen wij:"Personeel is meer dan een loonstrook, een polis of verzuimbegeleiding. De C-Groep brengt alle disciplines bij elkaar. Wij ondersteunen u op de vlakken HRM/Payroll, Verzekeringen en Arbodienstverlening. Of het nu om salaris- of personeelsadministratie gaat of inkomensverzekeringen of verzuimdossiers wij hebben alle disciplines in huis. Alles rondom personeel is daarin terug te brengen naar 1 punt en dat is tevens onze missie. "COMMUNICATIE TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMER IN BEGRIJPELIJKE TAAL"

Personeel en salaris

Mensen zijn het meest waardevolle kapitaal van een organisatie. Wij ondersteunen bij de personeelsadministratie en voeren dit ook eventueel voor u uit. Ook op het gebied van HR kunnen we prima uit de voeten. Graag zijn wij uw HR partner om een plan te maken voor het laten groeien van de mens. Daarnaast zorgen wij voor een vlekkeloze salarisverwerking en garanderen dat de salarisstroken kloppen. Altijd. Tot op de laatste cent! Kijk voor meer informatie op www.carrema.com

Personeel en verzekering

Is het niet een noodzakelijk kwaad? Ja, als je het goed bekijkt wel. Er zijn nu eenmaal risico's die je zelf niet kunt dragen/lopen. Om tot een goed advies te komen moet je dus verder kijken dan een polis alleen. Wij bespreken alle facetten die een rol spelen bij het bepalen van de risico's die je loopt. En dan blijkt dat het anders kan! Wij hebben daarnaast ook een manier gevonden om geld voor u te verdienen. Kijk snel voor alle informatie op www.civerz.com

Personeel en verzuim

Wil je grip op de kosten van verzuim hebben dan moet je boven op het proces van Poortwachter zitten en soms ook zaken anders aanpakken. Onze ervaring is dat, dat niet genoeg gebeurt. Daarom hebben wij in overleg met een aantal grote verzekeraars een eigen verzuimbegeleider opgezet. Door onze transparante en duidelijke werkwijze kunnen wij u ondersteunen met dat wat nodig is en niet wat volgens de regeltjes moet. Uiteraard volledig gedocumenteerd. Kijk voor meer informatie binnenkort op www.convad.nl

Laatste projecten

Hiervoor verwijzen wij u naar de websites van Carréma (www.carrema.com), Civerz (www.civerz.com) en Convad (www.convad.nl).

Laatste nieuws

Binnenkort houden wij u hier op de hoogte van ontwikkelingen binnen onze groep.

Hiernaast een greep uit de klanten die u voor zijn gegaan