Doordacht en prudent vermogensbeheer

Diensten voor activabeheer

We gebruiken heldere en uitgebreide oplossingen om uw vermogen te beheren. Deze zijn gericht op een evenwichtige groei van uw belegging op lange termijn. Ons ervaren vermogensbeheerteam is trots op haar bewezen staat van dienst.

Onze beleggingsfilosofie wordt gekenmerkt door wereldwijde diversificatie en gestructureerde beleggingsprocessen.

Hoe bouwen we de beleggingsportefeuilles eigenlijk op?

Eerst bepalen we de verdeling van de beleggingsportefeuille. Deze beslissing heeft de grootste impact op het daadwerkelijke rendement. Als tweede stap selecteren we de regio’s en sectoren waarin we willen investeren. A tot slot selecteren we de concrete samenstelling van de portefeuille. Dit doen gespecialiseerde interne en externe investeringsspecialisten.

Als u geïnteresseerd bent in het bespreken van mogelijke samenwerkingsmogelijkheden

Wereldwijde diversificatie

Een brede spreiding is essentieel voor elke beleggingsportefeuille. Dit verkleint de risico’s aanzienlijk. We beleggen wereldwijd, waarbij we streven naar de meest optimale spreiding en risicospreiding.

Gestructureerd beleggingsproces

Tijdens ons beleggingsproces maken we gebruik van interne en externe vakkennis. Hierdoor analyseren we verschillende beleggingscategorieën op consistente wijze op basis van een aantal korte- en langetermijnindicatoren.

Als u geïnteresseerd bent in het bespreken van mogelijke samenwerkingsmogelijkheden

Hoofdmenu