Personeel is meer dan verzuim

Meer grip op de kosten van verzuim

Wil je grip op de kosten van verzuim hebben dan moet je boven op het proces van Poortwachter zitten en soms ook zaken anders aanpakken. Onze ervaring is dat dat niet genoeg gebeurt. Daarom hebben wij in overleg met een aantal grote verzekeraars een eigen verzuimbegeleidingsorganisatie opgezet. Door onze transparante en duidelijke werkwijze kunnen wij u ondersteunen met dat wat nodig is en niet wat volgens de regeltjes moet. Uiteraard volledig gedocumenteerd.

De juiste handvatten

Verzuimbegeleiding waar verzekeraars, ondernemers, werkgevers, werknemers en professionals elkaar vinden

C-Groep Healthcare is een consultant-organisatie voor verzuimbegeleiding waar verzekeraars, ondernemers, werkgevers, werknemers en professionals elkaar vinden. Met de juiste handvatten worden adequate initiatieven en interventies ontplooit teneinde de personele zorg in de ruimste zin van het woord te kunnen ondersteunen.

"Gezondheid is een onschatbare rijkdom. Investeer nu het nog kan."

Ons doel

Uiteraard doen wij deze werkzaamheden niet voor niets. Ons doel is heel nadrukkelijk om door kostenbeheersing en transparantie in de afspraken de meest efficiƫnte interventies te plegen daar waar en wanneer nodig is. Indien mogelijk zullen wij dit vooraf laten gaan door preventieve zorg.

"Mensen kunnen pas excelleren wanneer ze doen waar ze goed in zijn en de juiste voorwaarden daarvoor aanwezig zijn."

Verzuim applicatie

Vooruit door techniek met PW Monitor

Het is van groot belang om de start van een ziektegeval vroeg te weten te komen. In de basis ontvangen wij de ziekmelding via de werkgever. Vervolgens worden deze meldingen bij gehouden in de verzuim-applicatie van C-Groep Healthcare, de PW Monitor. Direct in het begin starten wij al met filteren van verschillende oorzaken van de ziekmelding. Indien nodig stappen wij daar direct op in.

Hoofdmenu