Verzekeren is meer dan een polis

Is het niet een noodzakelijk kwaad?

Ja, als je het goed bekijkt wel. Er zijn nu eenmaal risico’s die je zelf niet kunt lopen. Om tot een goed advies te komen moet je dus verder kijken dan een polis alleen. Wij bespreken alle facetten die een rol spelen bij het bepalen van de mate van het risico. En dan blijkt dat het vaak anders kan! Is uw interesse gewekt?

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid als gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever verplicht een actief re-integratiebeleid te voeren. C-Groep Insurance vind dat die dienstverlening een uitgebreide ondersteuning moet geven bij de re-integratie van zieke werknemers. Alles gericht op duurzame inzetbaarheid van personeel. De werkgever en de werknemer kunnen bij ons informatie en advies krijgen over onderwerpen die verband houden met re-integratie. Wij werken nauw samen met onze collega’s van Convad door wie u zich kunt laten ondersteunen bij de uitvoering van de Wet Poortwachter. Indien een in het plan genoemde re-integratieactiviteit een wezenlijke bijdrage levert aan het beperken van de verzuimduur kan een vergoeding worden toegekend als tegemoetkoming in de kosten.

Andere kosten kunnen zijn: "Regres"

Wanneer uw werknemer niet kan werken door toedoen van een ander. Voor u blijven de loonkosten gewoon doorlopen. Gelukkig kunt u deze loonschade verhalen op de aansprakelijke partij. Maar welke schade kunt u wel en niet verhalen? Hierbij een kort overzicht van uw mogelijkheden.

  • Veroorzaker is aansprakelijk
  • Verhalen van kosten de moeite waard
  • Ook re-integratiekosten worden vergoed.
"Wij zijn gespecialiseerd in regres en kunnen u hiermee ondersteunen."

Bedrijfscontinuïteit

Het door Civerz/JFC ontwikkelde BedrijfsPakket is voor het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven kunnen hiermee in één keer alle noodzakelijke risico’s afdekken op het gebied van Aansprakelijkheid, Verzuim, WIA, Zorg, Arbeidsongeschiktheid, Gebouwen, Inventaris, Bedrijfsschade en Cybercrime. Dit alles om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De ondernemer bepaalt zelf de samenstelling van het BedrijfsPakket. Het pakket heeft voor elk bedrijfsrisico een passende oplossing.

Wij pakken dit vaak in samenspraak met onze collega’s van Carréma en Convad op. In de basis betaald u voor het advies wat wij maken, maar wij dagen onszelf daar wel in uit. Hoe deze uitdaging eruit ziet vertellen wij u graag zelf.

Onze risicoscan geeft een goed beeld van de huidige risicosituatie in je organisatie. Met behulp van een vragenlijst inventariseren we hoe de verzekeringsportefeuille is opgebouwd. Dit onderzoek leidt tot een adviesplan. De resultaten uit dit plan vormen een goede basis voor mogelijke besparingen en efficiencymogelijkheden.

"Onze risicoscan geeft een goed beeld van de huidige risicosituatie in je organisatie."

Cybercrime

Het door Civerz/JFC ontwikkelde BedrijfsPakket is voor het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven kunnen hiermee in één keer alle noodzakelijke risico’s afdekken op het gebied van Aansprakelijkheid, Verzuim, WIA, Zorg, Arbeidsongeschiktheid, Gebouwen, Inventaris, Bedrijfsschade en Cybercrime. Dit alles om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De ondernemer bepaalt zelf de samenstelling van het BedrijfsPakket. Het pakket heeft voor elk bedrijfsrisico een passende oplossing.

Wij pakken dit vaak in samenspraak met onze collega’s van Carréma en Convad op. In de basis betaald u voor het advies wat wij maken, maar wij dagen onszelf daar wel in uit. Hoe deze uitdaging eruit ziet vertellen wij u graag zelf.

Onze risicoscan geeft een goed beeld van de huidige risicosituatie in je organisatie. Met behulp van een vragenlijst inventariseren we hoe de verzekeringsportefeuille is opgebouwd. Dit onderzoek leidt tot een adviesplan. De resultaten uit dit plan vormen een goede basis voor mogelijke besparingen en efficiencymogelijkheden.

"Onze risicoscan geeft een goed beeld van de huidige risicosituatie in je organisatie."

Hoofdmenu