Regres of regresrecht? Schade verhalen op de veroorzaker!

Voor tijdelijke opdrachten of een vast dienstverband

Het is een recht om hetgeen u aan vergoedingen voor een derde hebt betaald, terug te kunnen vorderen.
Vaak zijn dit onkosten die noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden door toedoen van een derde partij.

Het kan zijn dat u een beroep doet op uw verzekering die de schade van de aansprakelijk partij zal vergoeden, maar ook zal terugvorderen.
Het kan ook de werkgever zijn die het loon vordert van de persoon die de arbeidsongeschiktheid van de werknemer heeft veroorzaakt.

Regres

Regres halen is het verhaal halen op een derde partij om noodzakelijk gemaakte kosten te betalen. Vaak is het regres halen het (ver)halen van loonschade door de werkgever bij een derde partij die aansprakelijk gehouden mag worden voor het arbeidsongeschikt raken van de werknemer.

Regresrecht

Regresrecht is het recht om terug te vorderen wat iemand heeft betaald voor een ander. Het is het recht om terug te vorderen wat iemand heeft betaald voor een ander, bijvoorbeeld voor een hoofdelijke medeschuldenaar.

loonschade van arbeidsongeschiktheid verhalen

Zijn uw medewerkers arbeidsongeschikt door een ongeval of medische fout? Is er iemand anders verantwoordelijk voor de schade? In dit geval kunt u als werkgever onder bepaalde omstandigheden het door u geleden loonverlies verhalen op de aansprakelijke partij. Wij vertellen u graag hoe dit werkt.

Loonschade

Als uw werknemers arbeidsongeschikt zijn, kost het u als werkgever geld

U moet bijvoorbeeld 104 weken loon doorbetalen. U moet ook de kosten van re-integratie dragen. Zoals de kosten van gezondheids- en veiligheidsdiensten en de kosten van aanpassing aan de werkplek, en de kosten van personeelsbeheer voor iemand, zoals sollicitatietraining.

Als iemand anders verantwoordelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, kunt u onder voorwaarden loonderving bij de aansprakelijke partij verhalen. Dit noemen we het werkgeversregres. Loonverlies wordt ook wel loonterugbetaling genoemd.

Kunt u al het gederfde loon terugkrijgen?

Helaas kunt u als werkgever niet al het gederfde loon verhalen op de aansprakelijke partij. U kunt bijvoorbeeld de (pensioen)premies en belastingen die u over loon moet betalen niet terugkrijgen. Ook kosten die u als werkgever maakt om vervangend personeel in te zetten, vallen niet onder het verhaal. Wat u kunt verhalen op de verantwoordelijke is het nettosalaris en de re-integratiekosten.

Kan ik loonschade altijd verhalen op de aansprakelijke partij?

Het antwoord is nee. Maar wat kunt u wel doen?

Voor alle vormen van risicoaansprakelijkheid is loonregres namelijk uitgesloten. Is jouw werknemer dus arbeidsongeschikt geraakt en is de aansprakelijke partij aansprakelijk op basis van risicoaansprakelijkheid, dan is het verhalen van loonschade niet mogelijk.

Heb jij als werkgever te maken met een arbeidsongeschikte werknemer en wil je weten of jij de loonschade kunt verhalen op de aansprakelijke partij?

Onze letselschade-experts helpen je graag bij het verhalen van de loonschade.

Hoofdmenu